(Om)scholen in combinatie met een baan. Dat is ons traineeship.

Als Beleidsmedewerker duurzaamheid en energietransitie ben je werkzaam bij een overheidsorganisatie als een gemeente, provincie, waterschap of een adviesbureau die in opdracht daarvan werkt. Je levert een bijdrage aan het aanjagen van de energietransitie door dagelijks alle belanghebbenden te stimuleren en plannen te realiseren om onze klimaatdoelstellingen te behalen. 

Je leert tijdens dit traject:

 • Hoe je de juiste wegen bewandelt binnen overheidsorganisaties om je doelen te behalen
 • Welke wet- en regelgeving te maken heeft met de energietransitie
 • Onze klimaatopgave en duurzaamheid: hoe meet je dat en hoe spreek je de juiste taal
 • Duurzame technieken 
 • Duurzame financieringsvormen
 • Aanjagen: leiderschap, communicatie en samenwerking

Je rond het traject af door deel te nemen aan het 8-weekse samenwerkingsproject van onze Joost; werken aan een echte opdracht van een echte opdrachtgever. 

Met deze skills kun je aan het werk als Aanjager Energietransitie en kun je een waardevolle bijdragen leveren aan onze prangende klimaatvraagstukken.

 

Dit traject is iets voor jou als je verschil wilt maken door de Energietransitie flink aan te jagen:

 • Je hebt HBO werk- en denkniveau
 • Je hebt een grote drijfveer om te verduurzamen
 • Je staat open staan voor ontwikkeling en bent enthousiast om continu te leren
 • Je hoeft geen ervaring te hebben bij de overheid
 • Je hoeft niet veel technische kennis te hebben
 • Je bent omgevings-sensitief (oog en oor voor zaken als: belangen, behoeften en persoonlijkheden van mensen die betrokken zijn bij je project)

 

Groeimogelijkheden als aanjager energietransitie in:

 • Warmtetransitie/wijkuitvoeringsplan
 • Verduurzaming
 • Milieu
 • Klimaatadaptatie
 • Energietransitie
 • Reductie energiegebruik woningen
 • Energie armoede
 • Reductie energiegebruik bedrijven
 • Toezichthouden EML
 • Netcongestie

En aan het werk bij werkgevers als:

 • Nationale overheid
 • Gemeenten
 • Omgevingsdiensten of RUD's
 • Provincies
 • Waterschappen
 • Adviesbureau's
 • NGO's
 • Bedrijven 
 • Andere organisaties met het raakvlak duurzaamheid en energietransitie

 

Opleidings data:

 • Lessen vinden plaats op 12 januari, 26 januari, 9 februari, 23 februari en 8 maart
 • Inschrijven met cv en motivatiebrief tot en met 26 december 2023

Volgende groep:

 • Lessen vinden plaats op 17 mei, 31 mei, 14 juni, 28 juni en 12 juli
 • Inschrijven met Cv en motivatiebrief tot en met 19 april
 • Sollicitatierondes van 22 april tot en met 2 mei

Opleidingsdata tweede helft 2024 volgen

 

Waarom Onze Joost?

 • Duurzame banen met grote baanzekerheid.
 • Aan de slag bij leuke en leerzame bedrijven.
 • Persoonlijke aandacht voor jou als cursist.
 • Docenten met hands-on ervaring.

Luc

Meer weten over dit leerwerktraject?

020 363 83 83
luc@onzejoost.spruitdigital.nl
Vraag advies

Schrijf je in voor de nieuwsbrief


Het traineeship Beleidsmedewerker duurzaamheid en energietransitie bestaat uit meerdere online videolessen, 5 bijeenkomsten in 5 weken, onderlinge intervisies en coaching. De opleiding rond je af door een eindopdracht te schrijven en hier een korte (video)presentatie van te maken. De eindopdracht is een real-life casus van een decentrale overheid waarbij je de opgedane kennis in de praktijk toepast. Het volbrengen van de eindopdracht gebeurt individueel of in groepjes, afhankelijk van de grote van de opdracht uit de praktijk. Na het opleidingstraject blijf je deel uitmaken van intervisies, terugkom bijeenkomsten en de coaching. Zo houd je elkaar altijd scherp en up-to-date. 

 

Dag 1 Introductie - Kennismaking met de overheid en de publieke sector

 • Introductie
 • Landelijke tot gemeentelijke politiek
 • Het opdoen van gemeentelijke ervaring
 • Hoe zit de gemeente, provincie en overheid in elkaar
 • Politiek bestuur
 • Politieke processen
 • Wat na 4 jaar: wisseling van de wacht?
 • Publieke processen
 • Nota’s, adviseren en rapporteren

 

Dag 2 Wet en Regelgeving: wet- en regelgeving waar je mee te maken krijgt

 • Sustainable Development Goals (internationaal)
 • Klimaatwet en klimaatakkoord
 • Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (RES)
 • Transitievisie Warmte en Wijkuitvoeringsplannen
 • De Omgevingswet, en per juli 2022 de nieuwe Omgevingswet (meer participatie)
 • Bouwbesluit (Besluit Kwaliteit Leefomgeving)
 • Ruimtelijke Ordening, bestemmingsplannen, omgevingsplannen
 • Energieagenda
 • Plichten, regelingen en subsidies (ISDE, SDE, informatieplicht energiebesparing/ activiteitenbesluit etc.)

 

Dag 3 Onze klimaatopgave - duurzaamheid meten en spreken

 • Ons klimaatprobleem en onze klimaatopgave
 • Klimaatadaptatie (hitte-, water-, droogteoverlast en overstromingen)
 • Klimaatstresstest
 • Duurzaam beleid gemeenten, provincies en nationale overheid (volgende les verdieping)
 • VNG en duurzame initiatieven
 • Duurzaamheid meten en spreken:
  • Toetsingskader Duurzame Ontwikkeling (gemeente)
  • Monitor Duurzaam Nederland (nationaal)
  • Lokale Duurzaamheids Meter (lokaal)
  • Gemeentelijke Duurzaamheids Index (GDI)
  • Sustainabilitymethod.com
  • Greendeals
  • Trias Energetica
  • SDG, ESG
  • CO2
  • Energielabel, de BENG-indicatoren
  • Foodprint, MPG, LCA
  • BREEAM
  • RVB-BOEI
  • Lead
  • Energiecoaches

 

Dag 4 Duurzame technieken en financieringsvormen

 • Milieu zone en emissievrije stadsdistributie
 • Bouwkundige mogelijkheden (energieprestatie, isolatie, bouwfysica, NoM, passiefhaus)
 • Installatietechnische mogelijkheden
  • Warmtepompen
  • Windenergie
  • Zonne-energie
  • Restwarmte
  • Biomassa
  • E-mobility
 • Financieringsvormen en -mogelijkheden, subsidies, PPS, en meer.

 

Dag 5 Aanjagen: Leiderschap en communicatie

 • Leiderschap
 • Drijfveer
 • Communicatiestijlen en gesprekstechnieken
 • Aansluiten en contact maken, omgaan met weerstand en (tegengestelde) belangen
 • Cultuur en cultuurverandering, veranderstrategieën
 • Hoe maak je verbinding met de ander: ken jezelf en de ander
 • Actieplan afstemming op gesprekspartner voor belangrijke gesprekken
 • U-model
 • (Burger)participatie en publiek, private samenwerking (PPS
 • Draagvlak creëren bij alle stakeholders: medewerkers, burgers, bedrijven en organisaties
 • Tactisch onderhandelen
 • Beïnvloeden zonder macht
 • Rollen in teams
 • Omgaan met conflicten

 

Eindopdracht = de praktijk!

Met een frisse blik een vraagstuk uit de praktijk oppakken, dat biedt de nodige ervaring voor jouw toekomstige werk. Daarom werken de trainees van het Traineeship Beleidsmedewerker Duurzaamheid en Energietransitie aan een echt vraagstuk uit de praktijk. Dit traject is de afronding van de opleiding.

 

Deze eindopdracht verbindt onderwijs, bedrijfsleven en overheid met elkaar. Dit wordt gedaan door echte opdrachten van echte opdrachtgevers neer te leggen bij jullie, deelnemers van het Traineeship Beleidsmedewerker Duurzaamheid en Energietransitie.

 

Echte vraagstukken worden vertaald naar een uitgekiend en spraakmakend programma van 8 weken, dat in wedstrijdvorm verloopt. Tijdens het traject werken trainees met verschillende disciplines en achtergronden aan oplossingen voor deze vraagstukken. Dit traject wordt ondersteund door een online leeromgeving en verbreed de kennis van projectmatig werken met een 8-stappenplan gevormd naar de opdracht. De deelnemers voeden zich met de meest recente kennis vanuit het bedrijfsleven, en visiting critics kijken over de schouders mee. Een professionele vakjury beoordeelt de plannen.

 

WAT LEVERT DE EINDOPDRACHT OP:

 • Een frisse blik op een prangend vraagstuk
 • Aanpasbaar en vernieuwend onderwijs op basis van een échte opdracht
 • Meerdere teams werken aan een opdracht, dus meerdere oplossingen voor 1 vraagstuk
 • Multidisciplinaire teams: het project wordt door meerdere vakdisciplines belicht
 • De meest recente kennis en ervaring worden ingebracht
 • De ervaren specialisten kijken over de schouders mee
 • Publiciteit door sprankelende opening en finale
 • Draagvlak bij potentiële stakeholders
 • Mensen die goed opgeleid de sector in komen. Vandaag studeren voor morgen.
 • Contact en kennisuitwisseling met andere gemeenten en overheden

Waarom Onze Joost?

 • Duurzame banen met grote baanzekerheid.
 • Aan de slag bij leuke en leerzame bedrijven.
 • Persoonlijke aandacht voor jou als cursist.
 • Docenten met hands-on ervaring.

Luc

Meer weten over dit leerwerktraject?

020 363 83 83
luc@onzejoost.spruitdigital.nl
Vraag advies

Schrijf je in voor de nieuwsbrief


Voor dit traject zal je met ons een scholingsovereenkomst aangaan. Hierin staat onder andere vermeld dat Onze Joost jouw opleiding financiert, en dat wij je binnen zes maanden ergens willen detacheren. Mocht je in de tussentijd zelf een baan vinden? Dan vragen we je de opleiding aan ons terug te betalen. Is het ons binnen zes maanden niet gelukt je te plaatsen, dan is de opleiding volledig gratis. Tijdens de intake zal de scholingsovereenkomst nader worden besproken en toegelicht.

Scholingsovereenkomst Traineeship Beleidsmedewerker duurzaamheid / energietransitie

 

Waarom Onze Joost?

 • Duurzame banen met grote baanzekerheid.
 • Aan de slag bij leuke en leerzame bedrijven.
 • Persoonlijke aandacht voor jou als cursist.
 • Docenten met hands-on ervaring.

Luc

Meer weten over dit leerwerktraject?

020 363 83 83
luc@onzejoost.spruitdigital.nl
Vraag advies

Schrijf je in voor de nieuwsbrief


Maak kennis met ons traineeship Beleidsmedewerker duurzaamheid / energietransitie en sluit je aan als werkgever.

Ons programma

Maandelijks starten er groepen met kandidaten, waarna u één of meerdere kandidaten van de opleiding kunt detacheren. Dit zonder een financiële investering in de opleiding te maken. Dat verzorgt Onze Joost. 

Bel voor een kennismaking met Onze Cees, 020 3638383 of mail naar cees@onzejoost.spruitdigital.nl

Waarom Onze Joost?

 • Duurzame banen met grote baanzekerheid.
 • Aan de slag bij leuke en leerzame bedrijven.
 • Persoonlijke aandacht voor jou als cursist.
 • Docenten met hands-on ervaring.

Luc

Meer weten over dit leerwerktraject?

020 363 83 83
luc@onzejoost.spruitdigital.nl
Vraag advies

Schrijf je in voor de nieuwsbrief