Ik wil me (om)scholen tot Beleidsmedewerker duurzaamheid/ energietransitie

Als (junior) Beleidsmedewerker duurzaamheid/ energietransitie ben je werkzaam bij bijvoorbeeld een gemeente, overheid of waterschap, of een adviesbureau die in opdracht daarvan werkt. Je levert een bijdrage aan het aanjagen van de energietransitie door dagelijks alle belanghebbenden te stimuleren en plannen te realiseren om onze klimaatdoelstellingen te behalen. 

Met de opleiding Beleidsmedewerker Energietransitie heb je een goede basis voor één van de volgende functies:

 • Beleidsmedewerker Duurzaamheid – communicatie / participatie
 • Beleidsmedewerker Duurzaamheid - techniek
 • Beleidsmedewerker Duurzaamheid – wet en regelgeving / juridisch en vergunningen
 • Beleidsmedewerker / projectleider energiearmoede / energiecoaches
 • Beleidsadviseur klimaatadaptatie
 • Beleidsmedewerker energietransitie / RES / warmtevisie
 • Beleidsmedewerker Verduurzamen Eigen- maatschappelijk Vastgoed en mobiliteit
 • Beleidsmedewerker Milieu
 • Medewerker energiebesparingsplicht bedrijven (EML)

 

En aan het werk bij werkgevers als:

 • Overheid
 • Gemeente
 • Omgevingsdienst
 • Provincie
 • Waterschappen
 • Publieke sector in het algemeen

(Om)scholingstraject tot (junior) Beleidsmedewerker duurzaamheid/ energietransitie

Heb je geen werkervaring in de Energietransitie en wil je dat vak graag leren? Dan is het omscholingstraject tot Aanjager Energietransitie de juiste stap voor jou. Je leert tijdens dit traject:

 • Hoe je de juiste wegen bewandelt binnen overheidsorganisaties, zoals gemeente. provincie etc., om je doelen te bereiken
 • Welke wet- en regelgeving te maken heeft met de energietransitie
 • Onze klimaatopgaaf, duurzaamheid: hoe meet je dat en hoe spreek je de juiste taal
 • Duurzame technieken 
 • Duurzame financieringsvormen
 • Aanjagen: leiderschap, communicatie en samenwerking

Met deze skills kan je aan het werk als Aanjager Energietransitie en kan je een waardevolle bijdragen leveren aan onze hoognodige klimaatopgaaf. 

Waarom Onze Joost?

 • Online, klassikaal of hybride leren.
 • Docenten met de hands-on ervaring.
 • Persoonlijke aandacht voor jou als cursist.

Luc

Meer weten over deze cursus?

020 363 83 83
luc@onzejoost.spruitdigital.nl
Vraag advies

Schrijf je in voor de nieuwsbrief


Programma

Het traject (junior) Beleidsmedewerker duurzaamheid/ energietransitie bestaat uit online videolessen, 5 bijeenkomsten in 10 weken en onderlinge intervisies (for life) en een eindopdracht die je in 10 weken uitvoert. Elke bijeenkomst wordt afgerond met thuisopdrachten en een casus/kennistoets. Je blijft deel uitmaken van je intervisies na afronding van je opleidingstraject. Zo houd je elkaar altijd scherp en up-to-date. 

Dag 1 Introductie - Kennismaking met de overheid/ publieke sector

 • Introductie
 • Landelijke tot gemeentelijke politiek
 • Het opdoen van gemeentelijke ervaring
 • Hoe zit de gemeente/ provincie/ overheid in elkaar
 • Politiek bestuur
 • Politieke processen
 • Wat na 4 jaar: wisseling van de wacht?
 • Publieke processen
 • Nota’s, adviseren en rapporteren

Dag 2 Wet en Regelgeving: wet- en regelgeving waar je mee te maken krijgt

 • Sustainable Development Goals (internationaal)
 • Klimaatwet, Klimaatakkoord
 • Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (RES)
 • Transitievisie Warmte en Wijkuitvoeringsplan
 • De Omgevingswet, en per juli 2022 de Nieuwe Omgevingswet (meer participatie)
 • Bouwbesluit (Besluit Kwaliteit Leefomgeving)
 • Ruimtelijke Ordening, bestemmingsplannen, omgevingsplannen
 • Energieagenda
 • Plichten, regelingen en subsidies (ISDE, SDE, informatieplicht energiebesparing/ activiteitenbesluit etc…)

Dag 3 Onze klimaatopgaaf… duurzaamheid meten en spreken

 • Ons klimaatprobleem en onze klimaatopgaaf
 • Klimaatadaptatie (hitte-, water-, droogteoverlast en overstromingen)
 • Klimaatstresstest
 • Duurzaam beleid gemeente, provincie en overheid (volgende les dieper op in)
 • VNG en duurzame initiatieven
 • Duurzaamheid meten en spreken:
  • Toetsingskader Duurzame Ontwikkeling (gemeente)
  • Monitor Duurzaam Nederland (nationaal)
  • Lokale Duurzaamheids Meter (lokaal)
  • Gemeentelijke Duurzaamheids Index (GDI)
  • Sustainability Method.com
  • Zero Waste Policies
  • Recycling
  • Reducing waste, gescheiden afval
  • Greendeals
  • Trias Energetica
  • SDG, ESG
  • CO2
  • Energielabel, de BENG-indicatoren
  • Footprint, MPG, LCA
  • BREEAM
  • RVB-BOEI
  • Lead
  • Energiecoaches

Dag 4 Duurzame technieken

 • Milieuzone en emissievrije stadsdistributie
 • Bouwkundige mogelijkheden (energieprestatie, isolatie, bouwfysica, NoM, passiefhaus)
 • Installatietechnische mogelijkheden
  • Warmtepompen
  • Windenergie
  • Zonne-energie
  • Restwarmte
  • Biomassa
  • E-mobility

Dag 5 Aanjagen: Leiderschap, communicatie, netwerken en financieringsvormen

 • Leiderschap
 • Drijfveer
 • Communicatiestijlen en gesprekstechnieken
 • Aansluiten en contact maken, omgaan met weerstand en (verschillende) belangen
 • Cultuur en cultuurverandering, veranderstrategieën
 • Hoe maak je verbinding met de ander: ken jezelf en de ander
 • Maak een actieplan voor je een belangrijk gesprek in gaat (aangepast op je gesprekspartner of organisatie)
 • U-model
 • (Burger)participatie
 • Draagvlak creëren alle stakeholders: medewerkers, burgers, bedrijven en organisaties…
 • Netwerken
 • Tactisch onderhandelen
 • Beïnvloeden zonder macht
 • Rollen in teams
 • Omgaan met conflicten
 • Financieringsvormen en mogelijkheden, subsidies, PPS…

 

Afronding eindopdracht in 10 weken

Met een frisse blik een vraagstuk uit de praktijk oppakken, dat biedt de nodige ervaring voor jouw toekomstige werk. Daarom werken jij aan een echt vraagstuk uit de praktijk. Dit traject is de afronding van de opleiding.

Deze eindopdracht verbindt onderwijs, bedrijfsleven en overheid met elkaar. Dit wordt gedaan door echte opdrachten van echte opdrachtgevers neer te leggen bij jou.

Echte vraagstukken worden vertaald naar een uitgekiend en spraakmakend programma van 10 weken, dat in wedstrijdvorm verloopt. Tijdens het traject werk je met verschillende disciplines en achtergronden aan oplossingen voor deze vraagstukken. Dit traject wordt ondersteund door een online leeromgeving en verbreed de kennis van projectmatig werken met een 8-stappenplan gevormd naar de opdracht. Je voedt je met de meest recente kennis vanuit het bedrijfsleven, en visiting critics kijken over de schouders mee. Een professionele vakjury beoordeelt de plannen.

 

WAT LEVERT DE EINDOPDRACHT OP:

 • Een frisse blik op een prangend vraagstuk
 • Aanpasbaar en vernieuwend onderwijs op basis van een échte opdracht
 • Meerdere teams werken aan een opdracht, dus meerdere oplossingen voor 1 vraagstuk
 • Multidisciplinaire teams: het project wordt door meerdere vakdisciplines belicht
 • De meest recente kennis en ervaring worden ingebracht
 • De ervaren specialisten kijken over de schouders mee
 • Publiciteit door sprankelende opening en finale
 • Draagvlak bij potentiële stakeholders
 • Mensen die goed opgeleid de sector in komen. Vandaag studeren voor morgen.
 • Contact en kennisuitwisseling met andere gemeenten en overheden

Waarom Onze Joost?

 • Online, klassikaal of hybride leren.
 • Docenten met de hands-on ervaring.
 • Persoonlijke aandacht voor jou als cursist.

Luc

Meer weten over deze cursus?

020 363 83 83
luc@onzejoost.spruitdigital.nl
Vraag advies

Schrijf je in voor de nieuwsbrief


Op dit moment zijn er nog geen nieuwe cursusdata bekend. Direct op de hoogte gebracht worden voor deze cursus? Meld je aan voor de wachtlijst.

Aanmelden voor de wachtlijst

Waarom Onze Joost?

 • Online, klassikaal of hybride leren.
 • Docenten met de hands-on ervaring.
 • Persoonlijke aandacht voor jou als cursist.

Luc

Meer weten over deze cursus?

020 363 83 83
luc@onzejoost.spruitdigital.nl
Vraag advies

Schrijf je in voor de nieuwsbrief


Met een investering van € 3.363,80 (inclusief BTW) word je in 5 weken, 5 lesdagen en onderlinge intervisies opgeleid tot "(junior) Beleidsmedewerker duurzaamheid/ energietransitie". Maak het verschil en doe mee!

Tip: Vraag je werkgever naar de mogelijkheden van het Persoonlijk Ontwikkel Budget, aangezien werkgevers ook aanzienlijke voordelen kunnen halen uit de nieuwe kennis die wordt opgedaan in onze cursussen.

Waarom Onze Joost?

 • Online, klassikaal of hybride leren.
 • Docenten met de hands-on ervaring.
 • Persoonlijke aandacht voor jou als cursist.

Luc

Meer weten over deze cursus?

020 363 83 83
luc@onzejoost.spruitdigital.nl
Vraag advies

Schrijf je in voor de nieuwsbrief


Waarom Onze Joost?

 • Online, klassikaal of hybride leren.
 • Docenten met de hands-on ervaring.
 • Persoonlijke aandacht voor jou als cursist.

Luc

Meer weten over deze cursus?

020 363 83 83
luc@onzejoost.spruitdigital.nl
Vraag advies

Schrijf je in voor de nieuwsbrief


Is deze cursus ook wat voor jou?