Omscholen en direct een baan. Dat is ons leerwerktraject.

Als (junior) Beleidsmedewerker duurzaamheid/ energietransitie ben je werkzaam bij bijvoorbeeld een gemeente, overheid of waterschap, of een adviesbureau die in opdracht daarvan werkt. Je levert een bijdrage aan het aanjagen van de energietransitie door dagelijks alle belanghebbenden te stimuleren en plannen te realiseren om onze klimaatdoelstellingen te behalen. 

Je leert tijdens dit traject:

 • Hoe je de juiste wegen bewandelt binnen overheidsorganisaties, zoals gemeente. provincie etc., om je doelen te bereiken
 • Welke wet- en regelgeving te maken heeft met de energietransitie
 • Onze klimaatopgaaf, duurzaamheid: hoe meet je dat en hoe spreek je de juiste taal
 • Duurzame technieken 
 • Duurzame financieringsvormen
 • Aanjagen: leiderschap, communicatie en samenwerking

Met deze skills kan je aan het werk als Aanjager Energietransitie en kan je een waardevolle bijdragen leveren aan onze hoognodige klimaatopgaaf. 

 

Dit traject is iets voor jou als je verschil wilt maken door de Energietransitie flink aan te jagen:

 • Je hebt HBO werk- en denkniveau
 • Je hebt een grote drijfveer om te verduurzamen
 • Je staat open staan voor ontwikkeling en bent enthousiast om continu te leren
 • Je hoeft geen ervaring te hebben bij de overheid
 • Je hoeft niet veel technische kennis te hebben
 • Je bent omgevings-sensitief (oog en oor voor zaken als: belangen, behoeften en persoonlijkheden van mensen die betrokken zijn bij je project)

 

Groeimogelijkheden als aanjager energietransitie

Als aanjager energietransitie kan je (door)groeien in functies als:

 • Projectleider Energietransitie
 • Projectleider Regionale Energie Strategie (RES)
 • Projectleider Transitievisie Warmte en Wijkuitvoeringsplan (aardgasvrij verwarmen en koken, ‘van het gas af’)
 • Beleidsmedewerker duurzaamheid/ energietransitie
 • Beleidsadviseur duurzaamheid/ energietransitie
 • Projectleider energiebesparing/ Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)
 • Projectleider MKB verduurzaming
 • Projectleider omgevingsplan (ivm nieuwe Omgevingswet)
 • Medewerker handhaving milieu
 • Milieu-inspecteur bij een gemeente
 • Medewerker Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) of omgevingsdienst
 • Functionaris of adviseur in een (overheids)organisatie

 

En aan het werk bij werkgevers als:

 • Overheid
 • Gemeente
 • Omgevingsdienst
 • Provincie
 • Waterschappen
 • Publieke sector in het algemeen

 

Waarom Onze Joost?

 • Duurzame banen met grote baanzekerheid.
 • Aan de slag bij leuke en leerzame bedrijven.
 • Docenten met de voeten stevig in de klei.
 • Betrokken bij jou als kandidaat en jouw doelen.

Andrea

Meer weten over deze cursus?

020 363 83 83
andrea@onzejoost.nl
Vraag advies

Schrijf je in voor de nieuwsbrief


Love deze cursus? Deel hem dan nu met je vrienden en collega’s!

Het leerwerktraject (junior) Beleidsmedewerker duurzaamheid/ energietransitie bestaat uit 5 bijeenkomsten in 5 weken, onderlinge intervisies en coaching. Elke bijeenkomst wordt afgerond met thuisopdrachten en een casus/kennistoets. Je blijft deel uitmaken van je intervisies na afronding van je opleidingstraject. Zo houd je elkaar altijd scherp en up-to-date. 

Dag 1 Introductie - Kennismaking met de overheid/ publieke sector

 • Introductie
 • Landelijke tot gemeentelijke politiek
 • Het opdoen van gemeentelijke ervaring
 • Hoe zit de gemeente/ provincie/ overheid in elkaar
 • Politiek bestuur
 • Politieke processen
 • Wat na 4 jaar: wisseling van de wacht?
 • Publieke processen
 • Nota’s, adviseren en rapporteren

 

Dag 2 Wet en Regelgeving: wet- en regelgeving waar je mee te maken krijgt

 • Sustainable Development Goals (internationaal)
 • Klimaatwet, Klimaatakkoord
 • Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (RES)
 • Transitievisie Warmte en Wijkuitvoeringsplan
 • De Omgevingswet, en per juli 2022 de Nieuwe Omgevingswet (meer participatie)
 • Bouwbesluit (Besluit Kwaliteit Leefomgeving)
 • Ruimtelijke Ordening, bestemmingsplannen, omgevingsplannen
 • Energieagenda
 • Plichten, regelingen en subsidies (ISDE, SDE, informatieplicht energiebesparing/ activiteitenbesluit etc…)

 

Dag 3 Onze klimaatopgaaf… duurzaamheid meten en spreken

 • Ons klimaatprobleem en onze klimaatopgaaf
 • Klimaatadaptatie (hitte-, water-, droogteoverlast en overstromingen)
 • Klimaatstresstest
 • Duurzaam beleid gemeente, provincie en overheid (volgende les dieper op in)
 • VNG en duurzame initiatieven
 • Duurzaamheid meten en spreken:
  • Toetsingskader Duurzame Ontwikkeling (gemeente)
  • Monitor Duurzaam Nederland (nationaal)
  • Lokale Duurzaamheids Meter (lokaal)
  • Gemeentelijke Duurzaamheids Index (GDI)
  • Sustainability Method.com
  • Greendeals
  • Trias Energetica
  • SDG, ESG
  • CO2
  • Energielabel, de BENG-indicatoren
  • Foodprint, MPG, LCA
  • BREEAM
  • RVB-BOEI
  • Lead
  • Energiecoaches

 

Dag 4 Duurzame technieken en financieringsvormen

 • Milieu zone en emissievrije stadsdistributie
 • Bouwkundige mogelijkheden (energieprestatie, isolatie, bouwfysica, NoM, passiefhaus)
 • Installatietechnische mogelijkheden
  • Warmtepompen
  • Windenergie
  • Zonne-energie
  • Restwarmte
  • Biomassa
  • E-mobility
 • Financieringsvormen en mogelijkheden, subsidies, PPS…

 

Dag 5 Aanjagen: Leiderschap en communicatie

 • Leiderschap
 • Drijfveer
 • Communicatiestijlen en gesprekstechnieken
 • Aansluiten en contact maken, omgaan met weerstand en (verschillende) belangen
 • Cultuur en cultuurverandering, veranderstrategieën
 • Hoe maak je verbinding met de ander: ken jezelf en de ander
 • Maak een actieplan voor je een belangrijk gesprek in gaat (aangepast op je gesprekspartner of organisatie)
 • U-model
 • (Burger)participatie, PPS
 • Draagvlak creëren alle stakeholders: medewerkers, burgers, bedrijven en organisaties…
 • Tactisch onderhandelen
 • Beïnvloeden zonder macht
 • Rollen in teams
 • Omgaan met conflicten

 

Nadat je de opleiding met een voldoende resultaat hebt afgerond, gaan we samen met jou kijken welke opdrachtgever het beste bij jouw wensen past. Is er een match dan zullen wij jou op detacheringsbasis plaatsen bij onze opdrachtgever 

Waarom Onze Joost?

 • Duurzame banen met grote baanzekerheid.
 • Aan de slag bij leuke en leerzame bedrijven.
 • Docenten met de voeten stevig in de klei.
 • Betrokken bij jou als kandidaat en jouw doelen.

Andrea

Meer weten over deze cursus?

020 363 83 83
andrea@onzejoost.nl
Vraag advies

Schrijf je in voor de nieuwsbrief


Love deze cursus? Deel hem dan nu met je vrienden en collega’s!

Voor dit traject zullen wij een scholingsovereenkomst met je aangaan. Hierin staat onder andere vermeld dat wij jouw opleiding betalen en je bij ons na de opleiding aan het werk gaat. Er is ook opgenomen dat als je tussentijds besluit te stoppen met het traject, je de opleiding (of een deel) terug moet betalen. Wij zullen de scholingsovereenkomst tijdens onze intake nog verder inhoudelijk met je bespreken.

Waarom Onze Joost?

 • Duurzame banen met grote baanzekerheid.
 • Aan de slag bij leuke en leerzame bedrijven.
 • Docenten met de voeten stevig in de klei.
 • Betrokken bij jou als kandidaat en jouw doelen.

Andrea

Meer weten over deze cursus?

020 363 83 83
andrea@onzejoost.nl
Vraag advies

Schrijf je in voor de nieuwsbrief


Love deze cursus? Deel hem dan nu met je vrienden en collega’s!

Maak kennis met ons leer-werk-traject (junior) Beleidsmedewerker duurzaamheid / energietransitie en sluit je aan als werkgever.

Ons programma

Maandelijks starten er groepen met kandidaten, waarna u één of meerdere kandidaten van de opleiding kunt detacheren. Dit zonder een financiële investering in de opleiding te maken. Dat verzorgt Onze Joost. 

Bel voor een kennismaking met Onze Cees, 020 3638383 of mail naar cees@onzejoost.nl

Waarom Onze Joost?

 • Duurzame banen met grote baanzekerheid.
 • Aan de slag bij leuke en leerzame bedrijven.
 • Docenten met de voeten stevig in de klei.
 • Betrokken bij jou als kandidaat en jouw doelen.

Andrea

Meer weten over deze cursus?

020 363 83 83
andrea@onzejoost.nl
Vraag advies

Schrijf je in voor de nieuwsbrief


Love deze cursus? Deel hem dan nu met je vrienden en collega’s!